Certificaten

Certificaten

Uitzendbureau Startalent kiest voor een professionele dienstverlening. Dat betekent open en transparant zijn, salariëring conform cao en de juiste afdracht van werkgeverslasten. Op die manier zijn we een betrouwbare partner voor zowel de opdrachtgevers, als de werknemers waarmee wij werken. We onderbouwen deze betrouwbaarheid met de volgende certificaten.


NBBU

Wij zijn aangesloten bij de NBBU. De NBBU is de brancheorganisatie voor arbeidsmarktintermediairs in Nederland. Naast belangenbehartiging voor de leden houdt zij toezicht op een correcte naleving van de CAO voor Uitzendkrachten. Als NBBU-lid staan wij voor kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid. Door periodieke audits is een constante kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd.

Stichting Normering Arbeid

Stichting Normering Arbeid beheert het openbare register van ondernemingen die gecertificeerd zijn voor de NEN-4400-1 norm, een zeer hoogwaardig en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk. Met de aansluiting bij SNA onderscheiden wij ons nadrukkelijk van niet-gecertificeerde ondernemingen. Bedrijven die medewerkers via ons inlenen weten hierdoor dat zij zaken doen met een bonafide onderneming.

NEN-4400-1

Het NEN-4400-1 van SNA is een hoogwaardig en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk voor alle ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen. Wij bewijzen met dit erkende keurmerk onder andere dat:
  • onze (personeels)administratie op orde is;
  • dat wij correct en tijdig de juiste loonheffingen en/of omzetbelasting afdragen;
  • en dat onze medewerkers gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten.

Met het keurmerk vrijwaren wij onze opdrachtgevers van de gevolgen van aansprakelijkheid voor niet afgedragen loonheffingen en omzetbelasting en van hoge boetes voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken. Kortom, als NEN-gecertificeerde onderneming zijn wij een betrouwbare partner voor onze relaties. 

VCU/VCA*

VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties en komt voort uit VCA. VCA is er voor aannemers en richt zich op: veiligheid, gezondheid en milieu. Bij VCU gaat het om veiligheid en gezondheid. Het is een procedure voor de certificering van het VG-beheersysteem.
VCU-certificatie is bedoeld voor bedrijven die personeel uitzenden naar VCA-gecertificeerde bedrijven. Die bedrijven voeren werkzaamheden uit met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties.

ERKENNING VLAAMS GEWEST

De erkenning om in Belgie te mogen werken als uitzendbureau. Meer informatie is te vinden op onderstaande website:

https://www.vlaanderen.be/erkenning-van-uitzendbureaus/erkende-uitzendbureaus

Aanmelden